TARİXƏ:
TARİXƏDƏK
Növ
Alt növ
Bölmə
Müddət (gün)
GÜN ƏRZİNDƏ SAATLAR
Məhsul
XİZƏK SÜRMƏ NÖVÜ
XİZƏK SÜRMƏ DƏRƏCƏSİ
DİL
XİZƏK TƏLİMÇİSİ
bəlixeyr